sssss
حسن مصطفوی

تهیه کننده

مجری طرح

مدیر تولید

حسن مصطفوی

تهیه کننده

مجری طرح

مدیر تولید

پست ها

دغدغه مدیران تولید سینما از زبان حسن مصطفوی

اسفند ۴, ۱۳۹۹ مصاحبه
دغدغه مدیران تولید سینما از زبان حسن مصطفوی

دغدغه مدیران تولید سینما از زبان حسن مصطفوی

حسن مصطفوی در مصاحبه ای با شبکه خبر از دغدغه های مدیران تولید میگوید. 

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Taggs:
کامنتی بنویسید
test