حسن مصطفوی

تهیه کننده

مجری طرح

مدیر تولید

حسن مصطفوی

تهیه کننده

مجری طرح

مدیر تولید

پست ها

دغدغه مدیران تولید سینما از زبان حسن مصطفوی

اسفند ۴, ۱۳۹۹ مصاحبه
دغدغه مدیران تولید سینما از زبان حسن مصطفوی

دغدغه مدیران تولید سینما از زبان حسن مصطفوی

حسن مصطفوی در مصاحبه ای با شبکه خبر از دغدغه های مدیران تولید میگوید. 

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Taggs:
کامنتی بنویسید
test